The tricky stages of arthritis

Joint inflammation and lameness are the most common reasons why our horses need to be treated by a veterinarian. The trickiest thing about the disease is that it is intermittently low grade. This means that at various stages there may be a small inflammation and pitting in the joint without the horse showing any obvious symptoms of lameness. The risk then is that we continue to put stress on the joint as usual, triggering the inflammation to break out and become acute instead of healing. These silent stages of inflammation make it especially important for us to get to know our horses' healthy condition well. Only then can we notice the small abnormalities early on. They may be small signals like reluctance to perform certain movements that are normally no concern, or it may just be something as small as a difference in gaze or wrinkles around the muzzle.
The vast majority of horses will get arthritis at some point in their lives," says Professor Eva Skiöldebrand.
Professor Eva Skiöldebrand har berättat för oss att nästan alla hästar som används i sporten kommer få ledinflammation åtminstone någon gång under sin karriär och att det är av yttersta vikt att se till att den får läka ut hundraprocentigt innan man återgår till normal träning och tävling igen. Ledinflammation är grunden till artros och osteoartrit som orsakar kronisk sjukdom i långa loppet. Därför är det så viktigt med återhämtning när hästen har utsatts för extra hårda tränings- och tävlingsperioder så att man försäkrar sig om att det inte finns en låggradig inflammation som väntar på att blossa upp vid nästa intensiva period. Även om man är noga med återhämtningen händer det att hästen får en akut ledinflammation med hälta som följd. Den måste då oftast behandlas av veterinär och få en inflammationshämmande injektion i den sjuka leden. Injektionen består ofta av högmolekylär hyaluronsyra. I några fall räcker det med en behandling men ofta behövs två eller flera injektioner för att hästen skall bli ohalt.

Rehabilitation

When the horse is found to be unrestrained at a return visit, the rehabilitation phase begins. You will be given a plan to take home and start-up shall be made in agreement with your veterinary. At this stage it is important to remember what we wrote above, that even if the horse is unrestrained there may be low grade inflammation left in the joint that needs time and help to heal completely. If you are too eager to get started and in too much of a hurry to get back out on the racecourse, there is a high risk that the inflammation will flare up again, with a much longer recovery process and a greater risk of chronic inflammatory stages.
Be patient and let the rehabilitation take its time!

Conquest - For horses in rehabilitation

Conquest är framforskad av veterinär just i syfte att understödja rehabiliteringen efter ledinflammation. Genom att förstärka rehabarbetet med en kur Conquest optimerar du förutsättningarna för att helt läka ut den eventuellt återstående låggradiga inflammationen i leden. Conquest innehåller hög dos av högmolekylär hyaluronic acid and Boswellia Serrata. Den höga molekylvikten i hyaluronsyran främjar nybildande av ny frisk högmolekylär hyaluronsyra i leden och Boswellia Serrata gör att hyaluronsyran inte bryts ner. Det låter komplext men enkelt uttryckt kan man säga att båda substanserna bidrar till att återskapa en tjock och trögflytande ledvätska som göra att leden kan fungera normalt utan att led och broskytor riskerar att skadas. Det bästa med kombinationen är båda substanserna ”triggar” varandra så att de får förstärkt och bättre effekt än om de hade agerat var för sig. En kur Conquest varar i 2 månader. Den inleds med 8 dagars Start Up behandling med extra höga doser för snabb och effektiv inflammationsdämpning och efterföljs av 50 dagar med Conquest Follow Up.

Hyaluronic acid

The substance is naturally present in the joint, but in inflammation it is broken down faster than normal and the joint fluid tends to become thin and watery. It then loses its protective, lubricating and shock-absorbing properties and is no longer able to transport slag products away from the joint. This is when galls occur.

Boswellia Serrata

Boswellia Serrata är en gammal och mycket använd läkeört som sägs ha kraftigt antiinflammatoriska egenskaper. Dessa två ämnen i exakt avvägda mängder fungerar väldigt bra ihop ger synergistiska effekter, dvs de förstärker varandra så att den totala effekten blir mycket hög.
Conquest is cholene-free and recommended by veterinarians both for rehabilitative purposes but also as a recovery after hard exertion to prevent possible flare-ups of joint inflammation.
 

Background

När veterinär Eva Skiöldebrand på 90-talet fick höra talas om att veterinärer på världens största hästsjukhus, Rood & Riddle i Kentucky, hade fått fram forskningsresultat som påvisade att man kunde ge hyaluronsyra med rätt molekylvikt i fodret och att den sen faktiskt nådde leden, hände något med det förebyggande arbetet kring ledhälsa på häst. Produkterna Conquer 200Pro och Chondrogen 100Pro revolutionerade marknaden som de första hyaluronsyraprodukterna för oral giva, äntligen fanns det produkter som kunde användas i förebyggande syfte. Conquest ingår i produktgruppen Friska Leder by EvaVet and is designed by veterinarians to support the rehabilitation of horses that have undergone treatment for arthritis. It is also an effective recovery cure for horses in intensive work, e.g. after the end of a racing season or hard meeting.