Eva Vet

Alla EvaVets produkter har högmolekylär hyaluronsyra som bas (1.4 miljoner Dalton). Att ha hög molekylvikt är avgörande för effekten av oral giva med hyaluronsyra då det påverkar hur den transporteras till leden. En hyaluronsyra med låg molekylvikt ha inte samma effekt och kan snarare trigga en inflammation än att förebygga den. Det är därför viktigt att veta att det är en högmolekylär hyaluronsyra man ger.

 

grup_2

Hyaluronsyra finns naturligt i lederna hos oss alla (hästar, hundar, människor…) och den fungerar som smörjning och stötdämpning. Man kan nästan säga att det är ledens plåster.

Traditionellt sett har man ofta sprutat lederna med ”tuppkam” vid inflammation. Dessa injektioner är hyaluronsyra. Fördelen med att ge hyaluronsyran oralt är att den dels söker sig till de leder som har behov av påfyllning och inte bara till ett enda ställe och dels undviker man infektionsrisken som finns vid injektion. I vissa fall behöver man kanske fortfarande injicera och då är det bra att följa upp behandlingen med oral giva efteråt för att bibehålla långvariga nivåer av hyaluronsyra i leden.

Alla produkter kan kombineras med varandra. De är framforskade av veterinär och har gedigen forskning bakom sig.​

Chondrogen 100PRO

är en perfekt basprodukt eftersom den innehåller både hyaluronsyra, kondroitinsulfat och glukosamin. Alla tre komponenter finns naturligt i brosket och har en viktig funktion för att leden skall fungera normalt. Koncentrationen av hyaluronsyra är 100 mg/14 g.

Produkten är i pulverform och ges i fodret. Chondrogen har 96 timmars tävlingskarens. Vi rekommenderar Chondrogen som en basprodukt till alla hästar.

Conquer 200PRO

innehåller enbart hyaluronsyra och har, som namnet säger, dubbelt så hög koncentration. Conquer rekommenderas till den tränande och tävlande hästen i syfte att ge maximal smörjning och stötdämpning för lederna. När hästar arbetar intensivt, och även med stigande ålder, minskar mängden hyaluronsyra i leden och för att förebygga ledinflammationer ger man Conquer som understöd. Conquer har ingen karens vilket gör att man inför och under tävlingar kan boosta med högre dos för att ge maximal återhämtning. Man kan inte överdosera med hyaluronsyra.

Conquest

är en ny unik kombinationsprodukt med hyaluronsyra och Boswellia Serrata. Det unika är att man låter hyaluronsyra och Boswellia Serrata samverka. Man fyller på depåerna med hyaluronsyra och Boswellian förhindrar att den bryts ner. Man får med andra ord en varaktig nivå av hyaluronsyra i leden vilket gör att den i lugn och ro kan bilda ny egen högmolekylär hyaluronsyra. Conquest rekommenderas till hästar som är eller har varit halta eller under behandling och till hästar som tränas och tävlas intensivt. Conquest har från och med 2023-03-01 96 timmars startkarens i de nordiska länderna.

Conquest finns i 2 typer: Conquest Start Up kommer i tub och ges direkt i munnen (alt trycks ut i fodret). En tub innehåller 3 alt 4 doser och har så hög koncentration av hyaluronsyra som 300 mg/dos samt 1250 mg/dos av Boswellia Serrata. Conquest Follow Up är en trögflytande gel (lik Conquer). Den innehåller 135 mg/10 ml av hyaluronsyra och 850 mg/10 ml av Boswellia Serrata. Man kan välja att ge en start boost av Conquest Start Up och sedan övergå till Follow Up. Vissa väljer att ge Follow Up direkt.