Glukosamin & kondroitinsulfat som tillskott

Leden räknas som ett organ i kroppen och består av följande strukturer; ledkapsel, ledbrosk, senor, ligament och underliggande ben.

Ledens gemensamma funktion är att fördela och utjämna det tryck som uppstår när hästen rör sig. Ledbrosket består av celler och bindvävsmolekyler som exempelvis glukosamin, kondroitinsulfat och hyaluronsyra som tillsammans bidrar till att brosket kan komprimeras då hästen belastar leden.
Normalt sker en långsam omsättning (nedbrytning och uppbyggnad) av ledbrosket.

För den uppbyggande processen krävs glukosamin och kondroitinsulfat som byggstenar.Naturlig förekomst av glukosamin och kondroitinsulfat i ledbrosket minskar då hästen åldras och vid en ledskada. Då hästen tränas och tävlas hårt, ökar även omsättningen av broskvävnadens molekyler.

När ett tillskott av glukosamin och kondroitinsulfat ges i fodret bildas ett överskott av byggstenar och broskbildningen stimuleras. Glukosamin, kondroitinsulfat och hyaluronsyra kan ges dagligen till hästen under en längre tid, t.ex. under tävlingssäsongen, efter en ledbehandling eller till den äldre stela hästen.

Inga biverkningar förekommer vid långtidsbehandling med kombinationspreparatet chondrogen 100 Pro som innehåller glukosamin, kondroitinsulfat och hyaluronsyra.

Chondrogen 100PRO innehåller högmolekylär hyaluronsyra tillsammans med kondroitinslufat och glukosaminsulfat. Dessa tre komponenter finns naturligt i brosket och verkar synergistiskt för att leden skall fungera normalt.