Hyaluronsyratillskott för häst

Hyaluronsyra förekommer naturligt i höga koncentrationer i ledbrosk och ledvätska hos djur och människa.
Ledens funktion är att fördela och utjämna det tryck som uppstår när hästen rör sig.

Leden består av ledkapsel, ledbrosk, senor, ligament och det underliggande benet. Alla strukturer tillsammans bildar organet leden. Ledhålan är utfylld av ledvätska som framför allt består av hyaluronsyra, en sockermolekyl som ger vätskan dess segflytande konsistens (hög viskositet). I en frisk led finns det en hög koncentration av högmolekylär hyaluronsyran som binder bland annat stora mängder vatten och dessa unika egenskaper bidrar till stötdämpning och smörjning av leden.

I ledbrosket bildas hyaluronsyra av brosk-cellerna och i ledvätskan av ledkapselcellerna och utgör där en viktig komponent för ledens normala funktion. Bland annat verkar hyaluronsyra smörjande på ytan på ledbrosket så att rörelsen i leden uppstår utan friktion.

Den stora molekylen har en enorm förmåga att binda stora mängder vatten vilket bidrar till stötdämpning av ledens olika strukturer vid belastning. Hyaluronsyran i leden är även viktig för näringstillförseln till brosket som saknar blodkärl men även för ut transportering av slaggprodukter. Då hästen tränas och tävlas intensivt bryts hyaluronsyramolekylen ner till minder beståndsdelar, även när hästen åldras minskas dess koncentration i leden.

När hyaluronsyra ges i fodret till häst tas molekylen upp via tarmen till blodet. Via blodet når hyaluronsyran leden och fäster där på specifika receptorer på cellerna i ledkapseln.
Ledkapselcellerna stimuleras att bilda ny hyaluronsyra och på så sätt främjas ledens normala funktion. Stötdämpningen och den smörjande funktionen hos ledvätskan upprätthålls därmed.

Hyaluronsyra kan ges dagligen till häst under en längre tid, t.ex. under tävlingssäsongen eller efter en ledbehandling. Inga biverkningar förekommer vid långtidsbehandling med hyaluronsyra.