Karenstid för glukosamin som fodertillskott tas bort

Karenstid för glukosamin som fodertillskott tas bort

Karenstids- och förbudslistan har uppdaterats och de nya bestämmelserna börjar gälla 1 juli 2020. Förutom att några nya preparat tillkommit finns också en del andra förändringar.

Uppdatering Karenstids- och förbudslistan

Förtydligande av B) FÖRBJUDET PÅ TÄVLINGSDAGEN; ”Tävlingsdagen startar vid midnatt (00:00) och slutar när hästen har gått i mål i sin sista start för dagen”. Övriga ändringar i substanslistan gäller uppdateringar av nya respektive utgående läkemedel samt redaktionella ändringar och förtydliganden.

Karenstid för glukosamin som fodertillskott tas bort

Glukosamin till människa är klassificerat som läkemedel och har därför i karenstidslistan haft 96 timmars karenstid för tävling. Nu har Läkemedelsverket förtydligat att om det förekommer i fodertillskott till häst så bedöms det inte som ett läkemedel för djur. Därför tas karenstiden bort för glukosamin om det ges som fodertillskott.

Se hela karenstids- och förbudslistan och sidan om karenstidslistor, under Tävling/Antidopning. Ändringar i listan är markerade med kursiv text.

Text från Ridsport.se.