Överbelastning av hästens leder

Hästens rörelseapparat är ett organsystem som består av benens skelett, leder, muskler, senor och hovar. Belastning av dessa strukturer sker ständigt då hästen rör sig och då vi använder den i ridning och körning.

När man tränar hästen utsätts rörelseapparaten för en upprepad belastning som anpassar sig genom att omstrukturera vävnaden. Det uppstår en nedbrytning av vävnaden, en ”mikroskada”, som i det flesta fall läker av genom att ny vävnad bildas.
På så sätt anpassar sig strukturerna och gör bindväven starkare och mer anpassad för ytterligare mer träning.

Jämnvikten mellan träning och belastning som är positiv för rörelseapparaten och hästen måste noga övervägas beroende på en rad olika faktorer som exempelvis hästens ålder, genetiska förutsättning, hur den rör sig, utfodras och vilket underlag man rider på.

Om det sker en överbelastning av rörelseapparaten i samband med för hård träning under en längre tid och som inte är avpassad för individen läker inte mikroskadan av utan resulterar i ett slitage. På längre sikt föreligger det en risk för en kronisk skada.  
I en frisk led innehåller ledvätskan och ledbrosket en hög koncentration av högmolekylär hyaluronsyra.

Molekylen är sammansatt av långa sockerenheter som bildar långa kedjor och som binder stora mängder vatten till ett komplext nätverk. I den friska leden spelar hyaluronsyran en stor roll för näringsutbytet av ledbrosket men den binder även till ledytan som ett plåster och minskar friktionen mellan ledytorna genom att verka stötdämpande. Undersökning av hästar i träning har visat att längden på kedjorna minskar vilket leder till att hyaluronsyramolekylerna blir kortare. Detta leder till att den positiva effekten av hyaluronsyra i leden avtar.


Oralt tillskott av högmolekylär hyaluronsyra gynnar återhämtningen av ansträngda leder.