Hyaluronsyra som skydd mot armbågsdysplasi

Forskning – Effekten av att ge hyaluronsyra i förebyggande syfte mot utvecklande av armbågsdysplasi på hund

I denna studie tittade man på effekten av oralt tillskott innehållandes hyaluronsyra tillsammans med kollagen, glukosamin, kondroitinsulfat och gamma oryzanol. Hypotesen var att detta skulle kunna verka i förebyggande syfte mot utvecklande av armbågsdysplasi. Studien gick ut på att 105 hundar randomiserat delades in i två grupper. Syftet med detta var att se hur många av hundarna från respektive grupp som utvecklade armbågsdysplasi. Den ena gruppen behandlades, i förebyggande syfte, med oralt tillskott av hyaluronsyrapreparatet medan den andra gruppen förblev obehandlad. Man gjorde kliniska utvärderingar efter 3, 6, 12 och 20 månader. Utvärderingarna innefattade både ortopedisk bedömning, röntgen, serologiska och blodanalyser. I kontrollgruppen, de som inte fick tillskott, hittade man röntgenförändringar med utvecklad armbågsdysplasi hos 33,3% av hundarna medan motsvarande siffra hos de som fått tillskott var 18,5%. Efter 12 månader uppvisade hela 61,5% av hundarna i kontrollgruppen tydliga symptom av dysplasin vilket motsvarades av 12,5% i gruppen som fick tillskott av hyaluronsyrapreparatet. Man såg betydande skillnader i hälta, rörelsestörningar och svullnad i armbågarna. Vid sista besöket, efter 20 månader, kunde man konstatera att nästan alla hundar som hade påvisade röntgenförändringar men hade fått kosttillskottet var symptomfria. Mindre än 0.5% uppvisade symptom. Efter studiens slut hade med andra ord den behandlade gruppen signifikanta förbättringar vad gäller hälta och svullnad i armbågar. Resultatet visar tydliga indikationer på att oralt tillskott innehållandes hyaluronsyra kan förebygga utvecklande av dysplasi. Studien visar också att det signifikant förbättrar symptomen av redan utvecklad armbågsdysplasi. Complete tuggtabletter innehåller bland annat hyaluronsyra, glukosamin och kondroitinsulfat. Mer information om Complete hittar du här. Läs hela studien här: Efficacy of an oral hyaluronate and collagen supplement as a preventive treatment of elbow dysplasia: Marti-Angulo et al. 2014