Vad är Boswellia Serrata?

Vad är Boswellia Serrata?

Boswellia Serrata är kådan som kommer från det indiska Boswelliaträdet. Boswelliaträd finns i Indien och i Nordafrika. Det finns flera arter men just Boswellia Serrata hittar man bara i bergiga skogar i västra och centrala Indien. Boswellia Serrata har använts som botanisk medicin i tusentals år och forskning har visat att kådan är snabbverkande och effektiv mot bland annat ledproblem och smärta. Den sägs ha liknande egenskaper som djävulsklo med den skillnaden att Boswellia Serrata ger snabbare resultat.

Hur fungerar Boswellia Serrata?

Boswellia Serrata är cirkulationshöjande och har egenskaper som bidrar till att snabbt bryta ner inflammatorisk aktivitet. Det finns påvisad effekt inom många områden, däribland ledproblem och artros. Boswellia Serrata främjar god led- och muskelhälsa och ger ökad ledrörlighet. I kombination med högmolekylär hyaluronsyra bidrar Boswellia Serrata till att hyaluronsyran inte bryts ner utan stannar kvar och fortsätter att verka i leden. Detta ger optimala förutsättningar för att kroppen skall kunna producera ny egen högkvalitativ ledvätska.