Vad är hyaluronsyra?

Vad är hyaluronsyra?

Det är en sockermolekyl som ger ledvätskan sin segflytande konsistens. Det förekommer naturligt i höga koncentrationer i ledbrosk, ledvätska, navelsträng och i ögat hos djur och människa samt normalt sett i bindväven under huden i hela kroppen. I ledbrosket bildas hyaluronsyra av broskcellerna och i ledvätskan av ledkapselcellerna och utgör där en viktig komponent för ledens normala funktion.

Vad är dess funktion?

Hyaluronsyra kan binda ett stort antal vattenmolekyler och är en viktig komponent i normal ledvätska. Den är segflytande till konsistensen vilket verkar smörjande på leden. Den har dessutom en hög viskositet som på så sätt verkar stötdämpande vid belastning. Den har även som uppgift att bidra till  transport av näringsämnen till brosket och transportera ut slaggprodukter därifrån.

I en frisk led innehåller ledvätskan och brosket hög koncentration hyaluronsyra. Den är sammansatt av flera sockerenheter och bildar långa kedjor som binder stora mängder vatten till ett komplext nätverk. I den friska leden spelar hyaluronsyran en stor roll för näringsutbytet och den binder även till ledytan vilket minskar friktionen mellan ledytorna. Man kan säga att hyaluronsyran är ledens plåster som skyddar ytorna från skador.

Molekylvikten är avgörande för dess effekt. Det har visat sig att molekylvikt från 1 miljon Dalton och uppåt har positiva effekter i leden och kan bidra till att ledkapselcellerna bildar ny hyaluronsyra. Genom att ge dagligt tillskott av högmolekylär hyaluronsyra kan därför ledens innehåll av högkvalitativ ledvätska bibehållas.

Hur påverkar den huden?

Hyaluronsyra finns normalt sett i bindväven under huden i hela kroppen. Den bidrar till en slät och elastisk hud. När den bryts ner förlorar den sin vattenbärande förmåga och huden blir torrare. När vi blir runt 45-50 år kan kroppen inte längre återskapa hyaluronsyra i samma takt som den bryts ner. Det kan då vara bra att äta tillskott för att motverka torrhet och rynkor. Många tar tillskottet långt tidigare för att bibehålla en ungdomlig hy. Det är individuellt från person till person när huden börjar åldras. Det beror både på gener och hur mycket man solar och röker, vilken mat man äter och hur mycket man tränar. Man kan därför inte säga en specifik ålder när kroppen börjar behöva tillskott av hyaluronsyra.

Hur tas hyaluronsyra upp?

I tarmen finns det specifika receptorer (CD44 receptorer) som tar upp hyaluronsyra till blodet. Via blodet når hyaluronsyramolekylen leden och fäster där på specifika CD 44 receptorer i ledkapseln. Detta gör det möjligt att ge hyaluronsyra oralt med god effekt. Dels når den ut till fler leder än om den ges lokalt via injektion och dels undviks infektionsrisken som alltid finns vid injektion i leden.

Ha-Go Follow-Up innehåller högmolekylär hyaluronsyra tillsammans med Boswellia Serrata och flertalet andra ingredienser som bidrar till en normal benstomme, brosk och hud.