Ses vi på Stora Sannå Stall i Särö på lördag 29/10?