Preklic karence za glukozamin kot krmno dopolnilo

Preklic karence za glukozamin kot krmno dopolnilo

Seznam čakalnih dob in prepovedi je bil posodobljen, veljati pa so začela nova pravila. 1. julij 2020. Poleg nekaterih novih pripravkov je prišlo tudi do nekaterih drugih sprememb.

Posodobitev zaprte sezone in seznama prepovedanih vrst

Pojasnilo B) DOLOČBA O DNEVU TEKMOVANJA; ?Dan tekmovanja se začne ob polnoči (00:00) in se konča, ko konj zaključi svoj zadnji štart v dnevu? Druge spremembe seznama snovi se nanašajo na posodobitve novih in opuščenih zdravil ter uredniške spremembe in pojasnila.

Preklic karence za glukozamin kot krmno dopolnilo

Glukozamin za uporabo v humani medicini je razvrščen kot zdravilo, zato je imel 96-urni karenčni rok za uvrstitev na umik s seznama. Agencija za zdravila je zdaj pojasnila, da če je prisoten v prehranskih dopolnilih za konje, se ne šteje za zdravilo za živali. Zato je karenca za glukozamin odpravljena, če se daje kot krmno dopolnilo.

Glej . celoten seznam čakalnih dob in prepovedi in stranico čakalni seznami, v rubriki Tekmovanje/protidoping. Spremembe na seznamu so označene v poševnem tisku.

Besedilo iz Ridsport.se.