Conquer

Conquer 200PRO – i förebyggande syfte

Conquer 200PRO – i förebyggande syfte

Hyaluronsyra som fodertillskott

Kan man verkligen ge hyaluronsyra i fodret och vara säker på att den når hästens leder? Detta är en fråga vi ofta får från våra kunder.

 

Veterinär och forskare Eva Skiöldebrand har arbetat med hästens leder och ledsjukdomar under hela sitt yrkesverksamma liv. Hon har arbetat som veterinär och varit forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Idag är Eva professor vid SLU och driver sin egna plattform för forskning på ledsjukdomar hos häst. Under en forskningsresa i USA på 1990-talet hörde hon talas om att två veterinärer, vid ett av världens största hästsjukhus, hade kommit fram till unika forskningsresultat. Forskningen visade att hyaluronsyra med rätt molekylvikt kan ges oralt och transporteras via blodet till leden, via en specifik receptor i tarmen. Tidigare hade man bara injicerat hyaluronsyra (tuppkam) direkt i leden. Detta är något som man bara gör vid redan påvisad inflammation och med viss risk för infektion. Resultaten öppnade upp möjligheten att förebygga ledinflammation genom daglig giva i fodret.

 

Eva inledde ett samarbete med de två veterinärerna Scott och Pierce vid Rood & Riddle Hästsjukhus i Kentucky, USA. Deras arbete mynnade bland annat ut i produkten Conquer 200PRO som innehåller ren högmolekylär hyaluronsyra. Den första produkten med hyaluronsyra för oral giva var född.

 

Hur kan Conquer 200PRO förebygga ledinflammation?

Hyaluronsyra är en viktig komponent i leden hos både människa och djur. Den ger ledvätskan sin trögflytande och oljiga konsistens så att den blir smörjande och stötdämpande istället för vattning och tunn. När hästen arbetar och anstränger sig pressas bendelarna i leden mot varandra. För att de känsliga broskytorna inte skall slå emot varandra och skadas krävs det att ledvätskan är tjock nog att klara av att hålla dem isär.

 

Hästen är i grunden skapad för att ströva omkring fritt och den naturliga omsättningen av hyaluronsyra i leden räcker då gott och väl till. Idag har vi gjort dem till idrottare. Den ökade ansträngningen och överbelastningen gör att hyaluronsyran i leden bryts ner snabbare än den kan återskapas. Det är då ledvätskan tappar sin trögflytande karaktär och blir mer vattnig. Vid ansträngning i detta skede ökar risken att broskytorna slår emot varandra och skadas.

 

Genom att ge dagligt tillskott av Conquer 200PRO fylls nivåerna av trögflytande hyaluronsyra på. Ledytorna kan då röra sig friktionsfritt i leden utan att skada brosket. Detta minskar i sin tur risken för ledinflammation och, med tiden, farlig artros. Med högre nivå av sund ledvätska klarar leden av högre ansträngning utan att ledytorna slår emot varandra och skadas.

 

Förutom att agera som stötdämpning har hyaluronsyra en annan viktig uppgift i leden. Den bidrar även till att viktiga näringsämnen transporteras till ledbrosket och att skadliga slaggprodukter forslas ut därifrån. Detta är en livsviktig process för broskets näringsomsättning.

 

Rekommenderat intag av Conquer 200PRO

För optimal långsiktig ledhälsa rekommenderar vi daglig giva av Conquer 200PRO från det att hästen börjar arbeta. Detta sker oftast mellan 3-5 år ålder. Rekommenderad giva per 500 kg är 10 ml per dag. Läs mer om Conquer 200PRO här.

Läs nästa

Rehabilitering efter ledinflammation
Ta hand om din häst

Lämna en kommentar

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy . Användarvillkor gäller.