conquest

Conquest – extra återhämtning i rehabiliteringsfasen efter ledinflammation

Conquest – extra återhämtning i rehabiliteringsfasen efter ledinflammation

Ledinflammationens luriga stadier

Ledinflammation och hälta är den vanligaste orsaken till att våra hästar måste behandlas av veterinär. Det lurigaste med sjukdomen är att den periodvis är låggradig. Det innebär att det i olika stadier kan ligga en liten inflammation och pyra i leden utan att hästen visar några tydliga symptom av hälta. Risken är då att vi fortsätter att belasta leden som vanligt och triggar inflammationen till att bryta ut och bli akut istället för att den läker ut. Dessa tysta stadier av inflammation gör det extra viktigt för oss att lära känna våra hästars friska tillstånd väl. Först då kan vi uppmärksamma de små avvikelserna tidigt. Det kan vara små signaler som ovilja att utföra vissa moment som normalt sett inte är några bekymmer, eller så kan det bara vara något så litet som skillnad i blicken eller rynkor kring mulen.

 

De allra flesta hästar kommer få ledinflammation någon gång i livet.

 

Veterinär Eva Skiöldebrand har berättat för oss att nästan alla hästar som används i sporten kommer få ledinflammation åtminstone någon gång under sin karriär och att det är av yttersta vikt att se till att den får läka ut hundraprocentigt innan man återgår till normal träning och tävling igen. Ledinflammation är grunden till artros och osteoartrit som orsakar kronisk sjukdom i långa loppet. Därför är det så viktigt med återhämtning när hästen har utsatts för extra hårda tränings- och tävlingsperioder så att man försäkrar sig om att det inte finns en låggradig inflammation som väntar på att blossa upp vid nästa intensiva period.

 

Även om man är noga med återhämtningen händer det att hästen får en akut ledinflammation med hälta som följd. Den måste då oftast behandlas av veterinär och få en inflammationshämmande injektion i den sjuka leden. Injektionen består ofta av högmolekylär hyaluronsyra. I några fall räcker det med en behandling men ofta behövs två eller flera injektioner för att hästen skall bli ohalt.

 

Rehabiliteringen

När hästen vid återbesök konstateras ohalt går man in i rehabiliteringsfasen. Du får med dig en planering hem och igångsättningen skall göras enligt överenskommelse med din veterinär. I detta skede är det viktigt att komma ihåg det vi skrev om ovan, att även om hästen är ohalt kan det finnas en låggradig inflammation kvar i leden som måste få tid och hjälp att läka ut helt och hållet. Om man blir för ivrig i igångsättningen och har för bråttom att komma ut på tävlingsbanorna igen är risken stor att inflammationen blossar upp igen och då med en betydligt längre återhämtningsprocess och större risk för kroniska inflammatoriska stadier.

 

Ha tålamod och låt rehabiliteringen ta sin tid!

 

Conquest – För hästar i rehablilitering

Conquest är framforskad av veterinär just i syfte att understödja rehabiliteringen efter ledinflammation. Genom att förstärka rehabarbetet med en kur Conquest optimerar du förutsättningarna för att helt läka ut den eventuellt återstående låggradiga inflammationen i leden.

 

Conquest innehåller hög dos av högmolekylär hyaluronsyra och Boswellia Serrata. Den höga molekylvikten i hyaluronsyran främjar nybildande av ny frisk högmolekylär hyaluronsyra i leden och Boswellia Serrata gör att hyaluronsyran inte bryts ner. Det låter komplext men enkelt uttryckt kan man säga att båda substanserna bidrar till att återskapa en tjock och trögflytande ledvätska som göra att leden kan fungera normalt utan att led och broskytor riskerar att skadas. Det bästa med kombinationen är båda substanserna ”triggar” varandra så att de får förstärkt och bättre effekt än om de hade agerat var för sig.

 

En kur Conquest varar i 2 månader. Den inleds med 8 dagars Start Up behandling med extra höga doser för snabb och effektiv inflammationsdämpning och efterföljs av 50 dagar med Conquest Follow Up.

 

Hyaluronsyra

Substansen finns naturligt i leden men vid inflammation bryts den ner snabbare än normalt och ledvätskan tenderar att bli tunn och vattnig. Den tappar då sina skyddande, smörjande och stötdämpande egenskaper och den klarar inte längre av att transportera bort slaggprodukter från leden.  Det är då gallor uppstår.

 

Boswellia Serrata

Boswellia Serrata utvinns ur kodan från det indiska Boswelliaträdet.

 

Dessa två ämnen i exakt avvägda mängder fungerar väldigt bra ihop ger synergistiska effekter, dvs de förstärker varandra så att den totala effekten blir mycket hög.

 

Conquest rekommenderas av veterinär både i rehabiliterande syfte men också som återhämtning efter hård ansträngning för att förebygga eventuellt uppblossande ledinflammation. Startkarens 96 timmar.

 

Bakgrund

När veterinär Eva Skiöldebrand på 90-talet fick höra talas om att veterinärer på världens största hästsjukhus, Rood & Riddle i Kentucky, hade fått fram forskningsresultat som påvisade att man kunde ge hyaluronsyra med rätt molekylvikt i fodret och att den sen faktiskt nådde leden, hände något med det förebyggande arbetet kring ledhälsa på häst. Produkterna Conquer 200Pro och Chondrogen 100Pro revolutionerade marknaden som de första hyaluronsyraprodukterna för oral giva, äntligen fanns det produkter som kunde användas i förebyggande syfte.

 

Conquest ingår i produktgruppen Friska Leder och är framtagen av veterinär för att understödja rehabiliteringen för hästar som genomgått behandling av ledinflammation. Den är också en effektiv återhämtningskur för hästar i intensivt arbete, tex efter avslutad tävlingssäsong eller hårt meeting.”

 

Läs nästa

Biverkningar av Boswellia Serrata
#skrittamer

Lämna en kommentar

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy . Användarvillkor gäller.