Vad är hyaluronsyra

Vad är     hyaluronsyra

Hyaluronsyra är en sockermolekyl som ger ledvätskan sin segflytande konsistens. Hyaluronsyra förekommer naturligt i höga koncentrationer i ledbrosk, ledvätska, navelsträng och i ögat hos djur och människa samt normalt sett i bindväven under huden i hela kroppen.

I ledbrosket bildas HA av broskcellerna och i ledvätskan av ledkapselcellerna och utgör där en viktig komponent för ledens normala funktion.

Hur fungerar hyaluronsyra?

Hyaluronsyra kan binda ett stort antal vattenmolekyler och är en viktig komponent i normal ledvätska. Den är segflytande till konsistensen vilket verkar smörjande på leden. Den har dessutom en hög viskositet som på så sätt verkar stötdämpande vid belastning. Hyaluronsyra har även som uppgift att bidra till  transport av näringsämnen till brosket och transportera ut slaggprodukter därifrån.

I en frisk led innehåller ledvätskan och brosket hög koncentration hyaluronsyra. Den är sammansatt av flera sockerenheter och bildar långa kedjor som binder stora mängder vatten till ett komplext nätverk. I den friska leden spelar hyaluronsyran en stor roll för näringsutbytet och den binder även till ledytan vilket minskar friktionen mellan ledytorna. Man kan säga att hyaluronsyran är ledens plåster som skyddar ytorna från skador.

Molekylvikten är avgörande för hyaluronsyrans effekt. Det har visat sig att molekylvikt från 1 miljon Dalton och uppåt har positiva effekter i leden och kan bidra till att ledkapselcellerna bildar ny hyaluronsyra. Genom att ge dagligt tillskott av högmolekylär hyaluronsyra kan ledens innehåll av högkvalitativ ledvätska bibehållas.

Hur tas hyaluronsyran upp från tarmen?

I tarmen finns det specifika receptorer (CD44 receptorer) som tar upp hyaluronsyra till blodet.

Hur når hyaluronsyran leden?

Via blodet når hyaluronsyramolekylen leden och fäster där på specifika CD 44 receptorer i ledkapseln.

Detta gör det möjligt att ge hyaluronsyra oralt med god effekt. Dels når HA ut till fler leder än om den ges lokalt via injektion och dels undviks infektionsrisken som alltid finns vid injektion i leden.

Hur påverkar hyaluronsyra huden?

Hyaluronsyra finns normalt sett i bindväven under huden i hela kroppen. Den bidrar till att man har en slät och elastisk hud. När hyaluronsyran bryts ner förlorar den sin vattenbärande förmåga och huden blir torrare. När vi blir runt 45-50 år kan kroppen inte längre återskapa hyaluronsyra i samma takt som den bryts ner. Det kan då vara bra att äta tillskott av HA för att motverka torrhet och rynkor. Många tar tillskottet långt tidigare för att bibehålla en ungdomlig hy. Det är individuellt från person till person när huden börjar åldras. Det beror både på gener och hur mycket man solar och röker, vilken mat man äter och hur mycket man tränar. Man kan därför inte säga en specifik ålder när kroppen börjar behöva tillskott av hyaluronsyra.

 

Läs nästa

Ta hand om din häst
Vad är glukosamin- & kondroitinsulfat?

Lämna en kommentar

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy . Användarvillkor gäller.